Léiriúcháin

Mise Albert

Léiríonn ‘Mise Albert’ an paisean atá ag Albert Fry do Chumann Chluain Árd, agus is léargas é ar an ról atá ag Chumann Chluain Árd i saol agus stair na Gaeilge i mBéal Feirste agus an cumann anois ina chúigiú bhliain is seachtó. Is píosa stairiúil agus nadúraíoch ag léanúint imeachtaí i saol Albert ó lá go lá mar a tharlaíonn siad, ina measc léargas ar an dáil grá atá aige le Contae Dhún na nGall, agus an dóigh a bhfuil greim ag Dún na nGall ar chroíthe Gael Bhéal Feirste.